Hobby

Kuna: Lesní lovec a jeho fascinující svět

Kuna je fascinující tvor, který patří do čeledi lasicovitých. Kuna je známá pro svou obratnost a lovecké schopnosti, aktivně loví malé zvířata, převážně hlodavce, ale také ptáky, vajíčka a dokonce i rostlinnou stravu. Toto malé, štíhlé savci lze nalézt v různých částech světa, včetně Ameriky, Evropy a Asie.V České republice existují dvě druhy kuny: kuna lesní (Martes martes) a kuna skalní (Martes foina).

Tyto zvířata jsou chráněna většinu roku, s výjimkou určitého období, kdy mají licencovaní lovci povoleno je chytat nebo zabíjet. Je však důležité poznamenat, že použití nelegálních metod, jako jsou otrávená vajíčka, k eliminaci kun je silně nedoporučováno.Pokud hledáte účinné způsoby, jak odplašit kuny, existuje několik metod, které můžete vyzkoušet. Ultrazvukové odpuzovače, hlasité zvuky, silné světla, konkrétní vůně a dokonce i přítomnost koček mohou pomoci odradit tyto tvory. Ve skutečnosti má kočka volně pobíhající na vašem pozemku může být vynikajícím odstrašovatelem. Chcete-li chránit své auto před kunami, zvažte použití elektronických odpuzovačů navržených speciálně pro vozidla. Kromě toho je možné zajistit všechny přístupy a nainstalovat ochranné mříže, což může pomoci ochránit váš pozemek před pronikáním kun.Fyzické vlastnosti a chování kuny ji činí fascinujícím druhem.

Své štíhlé tělo, hustou hnědou srst a charakteristický tmavý ocas a končetiny se kuna dobře přizpůsobila svému lesnímu prostředí. Je vynikající lezec díky srsti na svých tlapkách, která jí brání sklouznutí po ledovitých větvích. Rozsah kun sahá přes Evropu a části Asie, kde je nejaktivnější ráno a večer. Svůj doupě si staví v dutých stromech nebo opuštěných hnízdech a označuje své území značkováním pachovými značkami.Kuna se převážně živí ptáky, menšími hlodavci a veverkami, ale může také konzumovat ovoce, jako jsou jahody a trnky. I když se někdy může zdát, že napadá větší zvířata, dělá tak spíše z sebezáchovy a strachu než z krvežíznivosti. Schopnost kuny provádět impozantní skoky z stromu na strom při pronásledování kořisti ukazuje její obratnost a lovecké dovednosti.Rozmnožovací období kun probíhá v červenci a srpnu, s březostí trvající devět měsíců. Samice porodí vrh slepých mláďat, obvykle v počtu od 3 do 5, v dubnu nebo květnu.

Tato mlá zvířata otevírají oči po přibližně 34 dnech a jsou kojena svou matkou po dobu dvou měsíců. Kuni dosahují pohlavní a fyzické zralosti ve dvou letech a mohou žít až osm až deset let.

Závěrem lze říci, že kuny jsou zajímaví savci, kteří disponují jedinečnými vlastnostmi a chováním. Jejich různorodá strava, lovecké schopnosti a schopnost přizpůsobit se různým prostředím je činí důležitou součástí ekosystému. I když se mohou někdy dostat do konfliktu s lidmi, je důležité používat lidské a legální metody k odrazení kun. Porozumění a respektování těchto tvorů nám umožňuje spoluexistovat harmonicky s nimi v jejich přirozeném prostředí.

Co je kuna: popis, chování a potrava

Kuna je český název pro zástupce dvou rodů savců z čeledi lasicovitých. Jsou to malí, štíhlí, obratní predátoři, kteří aktivně loví drobná zvířata, převážně hlodavce. Kuna se živí také ptáky, vejci a dalšími kořistí, a některé druhy doplňují svou stravu rostlinnou složkou. Vyskytují se v Americe, Evropě a Asii.

Popis vzhledu

Kuna je lesní zvíře, které je asi velikosti domácí kočky. Má štíhlé tělo s hustou, hladkou a hnědou srstí. Ocas a končetiny jsou nejtmavší, téměř černohnědé barvy. Kuna má důležité adaptace pro lezení po stromech, například chlupy na tlapkách, které mu brání sklouznutí na ledu na větvích. Je to samotářské zvíře a nejaktivnější je ráno a večer. Kuna si staví své norové hnízdo v dutých stromech, opuštěných hnízdech veverek, vránek a dravých ptáků. Označuje své území značkami z pachových žláz pod ocasem. Kuna nepřekřižuje se s kudlankem, ačkoliv jsou příbuzné. Její hlavní smysly jsou zrak a sluch, a má dobře vyvinutý čich.

Chování a způsob lovu

Kuna je noční zvíře, ale může lovit také ve dne. Je to dobrý plavec a potřebuje plavat pod vodou v případě potřeby. Její hlavní kořistí jsou ptáci o velikosti holubů, menší hlodavci a veverky. Může se také živit ovocem, jahodami a rakytníkem. Kuna je schopná udělat skoky až pět metrů z jednoho stromu na druhý při pronásledování kořisti. Neútočí na větší zvířata z krvežíznivosti, ale ze sebezáchovy a strachu. Kuna loví veverky a jen zřídka jim umožňuje uniknout. Pokud je odchována od mláděte, snadno se dá zkrotit.

Potrava a strava

Kuna se živí myšmi, krysy, ptáky, vejci, ovocem, hmyzem a zbytky z kuchyně. Má ráda maso, ale také si pochutná na rostlinné stravě. Kořist si sama uloví a loví aktivně. Kuna se rozmnožuje v březnu nebo dubnu a samice rodí 2-6 mláďat. Mláďata se osamostatní po asi 6 měsících. Kuna je aktivní i během zimy a nehibernuje, ale může si vyhrabat tunely ve sněhu a hledat úkryt pod zemí. Její životnost v přírodě je asi 15 let.

V České republice se vyskytují dvě druhy kun: kuna lesní (Martes martes) a kuna skalní (Martes foina). Kuny jsou chráněnými živočichy po většinu roku, s výjimkou období od listopadu do února, kdy mohou být odchytávány nebo zastřeleny povolenými lovci. Používání otrávených vajec nebo jiných nelegálních metod pro zabíjení kun není doporučeno. Existují však účinné metody, jak odrazit kuny, včetně použití ultrazvukových odpuzovačů, hlasitého hluku, silného světla, určitých pachů a přítomnosti koček. Kočka může pomoci odrazit kuny od majetku. Pro ochranu automobilu před kunami se doporučuje mít volně se pohybující kočku nebo psa na pozemku nebo používat elektronické odpuzovače speciálně navržené pro automobily. Pro ochranu půdy před kunami je důležité zabezpečit všechny přístupové body a instalovat ochranné mříže.

Pro více informací navštivte tuto odkazovanou stránku.

Výskyt a ochrana kun

Kuna je český název pro zástupce dvou rodů savců z čeledi lasicovitých. Jsou to malí, štíhlí, obratní predátoři, kteří aktivně loví malá zvířata, především hlodavce. Kuna se také živí ptáky, vejci a dalšími kořistmi, a některé druhy doplňují svou stravu rostlinnou potravou.

Rozšíření kun

Kuny se vyskytují v Americe, Evropě a Asii. V České republice žijí dvě druhy kun: kuna lesní (Martes martes) a kuna skalní (Martes foina). Existují i další druhy rodu Martes, které se v češtině neoznačují jako kuna, například americká kuna (Martes americana) a sibiřská kuna (Martes zibellina).

Ochrana kun

Kuna je chráněné zvíře většinu roku, s výjimkou období od listopadu do února, kdy může být chycena nebo zabitá povolanými lovci. Není doporučeno používat jedovatá vejce nebo jiné nelegální metody k zabíjení kuny.

Některé účinné metody, jak odpudit kunu, zahrnují použití ultrazvukových odpuzovačů, hlasité zvuky, silné světla, určité vůně a přítomnost koček. Kočka může pomoci odpudit kuny z pozemku.

Pro ochranu automobilu před kunou se doporučuje mít na pozemku volně pohybující se kočku nebo psa, nebo používat elektronické odpuzovače speciálně navržené pro automobily.

Pro ochranu půdy před kunou je důležité zabezpečit všechny přístupové body a instalovat ochranné mříže.

Kuna se živí myšmi, krysy, ptáky, vejci, ovocem, hmyzem a zbytky z kuchyně. V březnu nebo dubnu kuny rodí 2 až 6 mláďat, která se osamostatní po přibližně 6 měsících.

Kuna je aktivní během zimy a nehibernuje, ale může si vyhrabávat tunely ve sněhu a hledat úkryt pod zemí. Je nočním zvířetem, ale může také lovit během dne. V přírodě se kuny dožívají přibližně 15 let.

Kuna je dobrý plavec a v případě potřeby dokáže plavat pod vodou. Kuna se bojí lidí a někteří lidé se snaží odstrašit je pomocí lidských vlasů, i když tato metoda není ve většině případů prokázána jako účinná.

Kuna je lesní živočich, který je velikosti domácí kočky. Má štíhlé tělo s hustou, hladkou hnědou srstí. Ocas a končetiny kuny jsou nejtmavší, téměř černohnědé barvy. Má důležité adaptace pro lezení po stromech, například srst na tlapkách, která mu brání sklouznutí na ledu.

Kuny se vyskytují téměř v celé Evropě, včetně Irska, a v některých částech Asie. Jsou samotářskými zvířaty a nejaktivnější jsou ráno a večer. Kuny si staví své doupě v dutých stromech, opuštěných hnízdech veverek, vrán a dravých ptáků.

Kuna označuje své území značkami z pachových žláz pod ocasem. Kuna se nepřekřižuje s křečkem, i když jsou úzce příbuzné. Jejími hlavními smysly jsou zrak a sluch, a má také dobrý čich.

Kuna se převážně živí ptáky velikosti holubů, menšími hlodavci a veverkami. Může také jíst ovoce, jahody a jalovce. Kuna dokáže skákat až pět metrů z jednoho stromu na druhý při pronásledování kořisti. Neútočí na větší zvířata z touhy po krvi, ale ze sebezáchovy a strachu.

Kuna loví veverky a jen zřídka je nechá uniknout. Pokud je kunu vychovávána od útlého věku, může být snadno ochočena.

Období páření kun je v červenci a srpnu. Březost trvá devět měsíců, s šesti měsíci embryonální latency. Samice rodí 3 až 5 nevidomých mláďat v dubnu nebo v květnu. Mláďata otevírají oči po 34 dnech a jsou kojena matkou po dobu dvou měsíců. Kuny dosahují pohlavní a fyzické zralosti ve věku dvou let a mohou žít až osm až deset let.

Kuna má cennou srst, která je chráněna loveckými předpisy. Metody, jak odstrašit kuny, zahrnují elektronická zařízení a spreje. Místní lovecká sdružení mohou pomoci při odchytu kun pomocí živých pastí.

Zdroj: slom.cz

Metody odpuzování kun

Kuna je český název pro zástupce dvou rodů savců z čeledi lasicovitých. Jsou to malí, štíhlí, obratní predátoři, kteří aktivně loví malá zvířata, především hlodavce. Konzumují také ptáky, vejce a další kořist a některé druhy doplňují svou stravu rostlinnou složkou. Vyskytují se v Americe, Evropě a Asii.

V České republice žijí dvě druhy kun: kuna lesní (Martes martes) a kuna skalní (Martes foina). Existují i další druhy rodu Martes, které v češtině nejsou nazývány kunou, například americká kuna (Martes americana) a sibiřská kuna (Martes zibellina). Kuna je chráněné zvíře většinu roku, s výjimkou období od listopadu do února, kdy může být odchycena nebo zabitá povolenými lovci. Používání otrávených vajec nebo jiných nelegálních metod k zabíjení kuny není doporučeno.

Existuje několik účinných metod, jak odstrašit kuny, včetně použití ultrazvukových odpuzovačů, hlasitých zvuků, silných světel, určitých pachů a přítomnosti koček. Kočka může pomoci odpuzovat kuny z pozemku. Pro ochranu automobilu před kunou je doporučeno mít kočku nebo psa, který se volně pohybuje na pozemku, nebo použít elektronické odpuzovače speciálně navržené pro automobily. Pro ochranu půdy před kunou je důležité zabezpečit všechny přístupové body a instalovat ochranné mříže.

Kuna se živí myšmi, krysy, ptáky, vejci, ovocem, hmyzem a kuchyňskými zbytky. Kuna rodí 2-6 mláďat v březnu nebo dubnu a mláďata se osamostatní po přibližně 6 měsících. Kuna je aktivní během zimy a nezimuje, ale může kopat tunely ve sněhu a hledat úkryt pod zemí. Kuna je noční zvíře, ale může také lovit během dne. V přírodě se kuna dožívá přibližně 15 let. Kuna je dobrý plavec a v případě potřeby dokáže plavat pod vodou. Kuna se bojí lidí a někteří lidé se snaží je odpuzovat pomocí lidských vlasů, i když tato metoda není ve většině případů prokázána jako účinná.

Kuna je lesní zvíře, které je velikosti domácí kočky. Má štíhlé tělo s hustou, hladkou a hnědou srstí. Ocas a končetiny kuny jsou v nejtmavší barvě, téměř černohnědé. Má důležité adaptace pro lezení, jako jsou chlupy na tlapkách, které jí brání v klouzání po ledovitých větvích. Rozsah kuny se rozprostírá téměř po celé Evropě, včetně Irska, a do částí Asie. Je to samotářské zvíře a je nejaktivnější ráno a večer. Kuna si staví své doupě v dutých stromech, opuštěných hnízdech veverek, vrán a dravých ptáků. Značí své území zápachovými značkami ze žláz pod ocasem.

Primární smysly kuny jsou zrak a sluch, a má dobrý čich. Kuna se živí především ptáky velikosti holubů, menšími hlodavci a veverkami. Může také jíst ovoce, jahody a rakytník. Kuna je schopna skákat až pět metrů z jednoho stromu na druhý při pronásledování kořisti. Neútočí na větší zvířata z krvežíznivosti, ale ze sebezáchovy a strachu. Kuny se živí veverkami a zřídka je nechá uniknout. Pokud je vychována od mláděte, může být snadno zkrocena.

Období rozmnožování kun je v červenci a srpnu. Doba březosti je devět měsíců, s šesti měsíci embryonální latence. Samice rodí 3-5 slepých mláďat v dubnu nebo květnu. Mláďata otevřou oči po 34 dnech a jsou kojena matkou po dobu dvou měsíců. Kuny dosahují pohlavní a fyzické dospělosti ve věku dvou let a mohou žít až osm až deset let. Srst kuny je cenná a chráněná lovem.

Existují různé metody, jak odstraňovat kuny, včetně elektronických zařízení a sprejů. Místní myslivecká sdružení mohou pomoci při odchytu kun pomocí živých pastí.

Pro více informací o kune a jejích zvyklostech navštivte zdrojový odkaz.

Ochrana auta před kunami

Přítomnost koček nebo psů

Chcete ochránit své auto před kunami? Jednou z možností je mít na svém pozemku kočky nebo psy. Kočka je přirozeným nepřítelem kuny a její přítomnost může odpuzovat tyto škůdce. Kočka je lovec a dokáže pronásledovat kunu a udržovat ji mimo vaše auto. Stejně tak i pes může být účinným odstrašovatelem. Svým pohybem a hlasitým štěkotem může pes vytvořit prostředí, ve kterém se kuna nebude cítit vítána. Pokud máte rádi zvířata a chcete chránit své auto, mít kočku nebo psa může být dobrým řešením.

Elektronické odpuzovače

Další možností ochrany auta před kunami jsou elektronické odpuzovače. Tyto zařízení vydávají zvuky nebo vysílají signály, které kuny vnímají jako nepříjemné. Ultrazvukové odpuzovače vytvářejí vysokofrekvenční zvuky, které jsou pro kuny nepříjemné a mohou je odradit od přiblížení k autu. Existují také odpuzovače, které vydávají zvuky imitující hlasité zvíře, jako je například velký pes nebo dravec. Tyto zvuky mohou také vystrašit kunu a udržet ji v bezpečné vzdálenosti od auta. Elektronické odpuzovače jsou jednoduché na instalaci a mohou být účinným způsobem ochrany vašeho vozu.

Zdroj

Ochrana půdy před kunami

Kuna je český název pro zástupce dvou rodů savců z čeledi lasicovitých. Jedná se o malé, štíhlé a obratné predátory, kteří aktivně loví malá zvířata, převážně hlodavce. Kromě toho se živí také ptáky, vejci a jinou kořistí a některé druhy doplňují svou stravu rostlinnou potravou. Kuny se vyskytují v Americe, Evropě a Asii. V České republice žijí dva druhy kun: kuna lesní (Martes martes) a kuna skalní (Martes foina). Existují další druhy rodu Martes, které v češtině nejsou nazývány kunou, například americká kuna (Martes americana) a sibiřská kuna (Martes zibellina).

Kuna je většinu roku chráněné zvíře, s výjimkou období od listopadu do února, kdy může být lovena nebo zabitá povolenými lovci. Používání otrávených vajec nebo jiných nelegálních metod k zabíjení kun není doporučováno.

Existuje několik účinných metod, jak odrazit kunu, včetně použití ultrazvukových odpuzovačů, hlasitých zvuků, silných světel, určitých pachů a přítomnosti koček. Kočka může pomoci odrazit kunu od pozemku. Pro ochranu auta před kunou se doporučuje mít kočku nebo psa, který se volně pohybuje po pozemku, nebo použít elektronické odpuzovače speciálně navržené pro automobily.

Pro ochranu půdy před kunami je důležité zabezpečit všechny přístupové body a nainstalovat ochranné mříže. Kuna se živí myšmi, potkany, ptáky, vejci, ovocem, hmyzem a zbytky z kuchyně. V březnu nebo dubnu kuna rodí 2-6 mláďat, která se osamostatní po zhruba 6 měsících. Kuna je aktivní během zimy a nezimuje, ale může kopat tunely ve sněhu a hledat úkryt pod zemí. Kuna je noční zvíře, ale může také lovit během dne. V přírodě se kuna dožívá přibližně 15 let. Je dobrým plavcem a dokáže plavat i pod vodou, pokud je to nutné.

Kuna má strach z lidí a někteří lidé se snaží je odrazit pomocí lidských vlasů, i když tato metoda není většinou prokázána jako účinná. Kuna je lesní zvíře, které je velikosti domácí kočky. Má štíhlé tělo s hustou, hladkou hnědou srstí. Ocas a končetiny kuny jsou nejtmavší, téměř černohnědé barvy. Má důležité adaptace pro lezení po stromech, jako jsou chlupy na nohách, které mu zabrání sklouznutí po ledových větvích.

Rozsah výskytu kuny sahá téměř do celé Evropy, včetně Irska, a do částí Asie. Je to samotářské zvíře a nejaktivnější je ráno a večer. Kuna si staví své doupě v dutých stromech, opuštěných hnízdech veverek, vrán a dravců. Označuje své území zápachovými značkami ze žláz pod ocasem. Kuna se nesekuje s křečkem, i když jsou úzce příbuzní. Její hlavní smysly jsou zrak a sluch, má také dobrý čich.

Kuna se převážně živí ptáky velikosti holuba, menšími hlodavci a veverkami. Může také jíst ovoce, jahody a plody jalovce. Kuna je schopna skočit až pět metrů ze stromu na strom při pronásledování kořisti. Větší zvířata neútočí pro radost z krve, ale kvůli svému přežití a strachu. Kuna lovně pronásleduje veverky a zřídka je uniknou. Pokud je od mláděte vychována, může být snadno zkrocena.

Rozmnožování kun probíhá v červenci a srpnu. Březost trvá devět měsíců, s šesti měsíci embryonální latency. Samice rodí 3-5 slepých mláďat v dubnu nebo květnu. Mláďata si otevřou oči po 34 dnech a jsou kojená matkou dva měsíce. Kuny dosahují pohlavní a fyzické zralosti ve věku dvou let a mohou žít až osm až deset let.

Srst kuny je cenná a chráněná lovem. Metody, jak odrazit kuny, zahrnují elektronická zařízení a spreje. Místní myslivecká sdružení mohou pomoci při odchytu kun pomocí živých pastí.

Více informací o kunách naleznete na webu Pasti.cz.

Rozmnožování a životní cyklus kun

Počet mláďat a doba rozmnožování

Kuna je malý a štíhlý predátor, který aktivně loví drobná zvířata, převážně hlodavce. V České republice se vyskytují dvě druhy kun: kuna lesní (Martes martes) a kuna skalní (Martes foina). Samice kuny rodí 2-6 mláďat v březnu nebo dubnu. Doba rozmnožování je tedy v období jara. Mláďata jsou zpočátku slepá a postupně se osamostatňují během přibližně 6 měsíců. Jejich matka je kojí a stará se o ně.

Růst a nezávislost mláďat

Po narození jsou mláďata kuny závislá na péči své matky. Otevřou oči po 34 dnech a jsou kojená matkou po dobu dvou měsíců. Postupně se však začínají učit lovit a přežívat samostatně. Ve věku dvou let dosahují kuny pohlavní a fyzickou zralosti a mohou žít až osm až deset let.

Kuna je aktivní i během zimy a neusíná do zimního spánku. Může však v sněhu vyhrabávat tunely a hledat úkryt pod zemí. Je nočním zvířetem, ale dokáže lovit i během dne. Je to dobrý plavec a v případě potřeby dokáže plavat i pod vodou.

Kuna je chráněné zvíře po většinu roku, s výjimkou období od listopadu do února, kdy může být lověna nebo zabita povolenými lovci. Je důležité dodržovat zákony týkající se lovu kun a nevyužívat ilegální metody, jako je použití otrávených vajec.

Pro ochranu majetku před kunou se doporučuje používat ultrazvukové odpuzovače, hlasité zvuky, silné světla, určité vůně a přítomnost koček. Kočka může odstrašit kunu od pozemku. Pro ochranu automobilu před kunou se doporučuje mít volně se pohybující kočku nebo psa na pozemku nebo používat elektronické odpuzovače speciálně navržené pro automobily. Pro ochranu půdy před kunou je důležité zabezpečit všechny přístupové body a instalovat ochranné mříže.

Pro další informace o kunách můžete navštívit zde.

Význam a ochrana kuního kožešinu

Lov a regulace ochoty

Kuna, český název pro zástupce dvou rodů savců z čeledi lasicovitých, je malý, štíhlý, obratný predátor, který aktivně loví malá zvířata, převážně hlodavce. Kuna také konzumuje ptáky, vejce a další kořist, a některé druhy doplňují svou stravu rostlinnou složkou. V České republice se vyskytují dvě druhy kuny: kuna lesní (Martes martes) a kuna skalní (Martes foina). Existují také další druhy rodu Martes, které se česky nazývají jinak než kuna, například kunovice americká (Martes americana) a kunovice sibiřská (Martes zibellina).

Kuna je většinu roku chráněným zvířetem, s výjimkou období od listopadu do února, kdy ji lze chytit nebo usmrtit povolenými lovci. Používání otrávených vajec nebo jiných nelegálních metod k zabíjení kuny není doporučeno.

Alternativní metody odpuzování

Existuje několik účinných metod, jak odstrašit kunu, včetně použití ultrazvukových odpuzovačů, hlasitých zvuků, silných světel, určitých vůní a přítomnosti koček. Kočka může pomoci odrazit kunu od pozemku.

Pro ochranu automobilu před kunou se doporučuje mít volně se pohybujícího kocoura nebo psa na pozemku nebo používat elektronické odpuzovače speciálně navržené pro automobily.

Pro ochranu půdy před kunou je důležité zabezpečit všechny přístupy a instalovat ochranné mříže.

Kuna se živí myšmi, krysy, ptáky, vejci, ovocem, hmyzem a zbytky z kuchyně. Kuny rodí 2-6 mláďat v březnu nebo dubnu a mláďata se osamostatňují po zhruba 6 měsících.

Kuna je aktivní i během zimy a neusíná, ale může si vyhrabávat tunely ve sněhu a hledat úkryt pod zemí. Kuna je noční zvíře, ale může lovit i během dne. V přírodě se může kuna dožít zhruba 15 let.

Kuna je dobrým plavcem a v případě potřeby dokáže plavat pod vodou. Kuna se bojí lidí a někteří lidé se snaží je odpuzovat pomocí lidských vlasů, i když tato metoda není ve většině případů prokazatelně účinná.

Kuna je lesní zvíře o velikosti domácí kočky. Má štíhlé tělo s hustou, hladkou a hnědou srstí. Ocas a končetiny kuny jsou nejtmavší barvy, téměř černohnědé. Má důležité adaptace pro šplhání, například chlupy na nohou, které mu brání ve sklouznutí na ledových větvích.

Rozsah výskytu kuny sahá téměř přes celou Evropu, včetně Irska, a do některých částí Asie. Je to osamělý tvor a nejaktivnější je ráno a večer. Kuny si staví své nory v dutých stromech, opuštěných hnízdech veverek, vrán a dravců.

Značí své území značkami z pachových žláz pod ocasem. Kuna se nepřekříží s kunovcem, ačkoli jsou těsně příbuzné.

Jejími hlavními smysly jsou zrak a sluch, a má dobrý čich. Kuna se převážně živí ptáky velikosti holubů, menšími hlodavci a veverkami. Dokáže také jíst ovoce, jahody a jeřabiny. Kuna je schopna dosáhnout skoků až do pěti metrů z jednoho stromu na druhý při pronásledování kořisti. Nenapadá větší zvířata z touhy po krvi, ale z sebezáchovy a strachu. Kuny loví veverky a zřídka je pouští.

Pokud je chována od mláděte, je snadno ochočitelná. Chovná sezóna kun je v červenci a srpnu. Doba březosti trvá devět měsíců, s šesti měsíci embryonální latence. Samice rodí 3-5 slepých mláďat v dubnu nebo květnu. Mláďata otevírají oči po 34 dnech a jsou kojená matkou po dobu dvou měsíců. Kuny dosahují pohlavní a fyzické zralosti ve věku dvou let a mohou žít až osm až deset let.

Kuna má cennou kožešinu, která je chráněna lovem. K odstraňování kun se mohou používat elektronická zařízení a spreje. Místní myslivecká sdružení mohou pomoci s odchycením kun pomocí živých pastí.

Pro více informací o kuně si přečtěte článek na této odkazové adrese.

Co je kuna?

Kuna je český název pro zástupce dvou rodů savců z čeledi lasicovitých. Jedná se o malé, štíhlé a obratné predátory, kteří aktivně loví malá zvířata, převážně hlodavce. Kuna se také živí ptáky, vejci a dalšími kořistmi, a některé druhy doplňují svou stravu rostlinnou potravou. Vyskytují se v Americe, Evropě a Asii. V České republice žijí dva druhy kuny: kuna lesní (Martes martes) a kuna skalní (Martes foina).

Je kuna chráněným zvířetem?

Ano, kuna je chráněným zvířetem po většinu roku, s výjimkou období od listopadu do února, kdy může být chycena nebo zabitá povolenými lovci. Nicméně není doporučeno používat jedovatá vejce nebo jiné nelegální metody k zabíjení kuny.

Jak odstraňovat kuny?

Existuje několik účinných metod, jak odstraňovat kuny. Patří mezi ně použití ultrazvukových odpuzovačů, hlučných zvuků, silných světel, určitých vůní a přítomnost koček. Kočka může pomoci odpuzovat kuny z pozemku. Pro ochranu auta před kunou se doporučuje mít volně se pohybujícího psa nebo kočku na pozemku nebo použít elektronické odpuzovače speciálně navržené pro auta. Pro ochranu půdy před kunou je důležité zabezpečit všechny přístupové body a instalovat ochranné mříže.

Jaký je životní cyklus kuny?

Kuna se rozmnožuje v březnu nebo dubnu a samice rodí 2-6 mláďat. Mláďata se osamostatní po přibližně 6 měsících. Kuna je aktivní během zimy a nehibernuje, ale může si vyhrabávat tunely ve sněhu a hledat úkryt pod zemí. Je nočním zvířetem, ale může také lovit během dne. V přírodě kuny dosahují dožití přibližně 15 let.

Jak vypadá kuna a jaké jsou její vlastnosti?

Kuna je lesní zvíře, které je asi stejně velké jako domácí kočka. Má štíhlé tělo s hustou, hladkou a hnědou srstí. Ocas a končetiny kuny mají nejtmavší barvu, téměř černohnědou. Má důležité adaptace pro lezení po stromech, jako jsou chlupy na tlapkách, které jí brání v uklouznutí na ledovitých větvích. Kuna si staví své doupě v dutých stromech, opuštěných hnízdech veverek, vrán a dravých ptáků. Značí své území pachovými značkami ze žláz pod ocasem. Hlavními smysly kuny jsou zrak a sluch, a má také dobrý čich. Kuna se živí převážně ptáky velikosti holuba, menšími hlodavci a veverkami. Může také jíst ovoce, jahody a jalovce. Kuna je schopná skákat až pět metrů ze stromu na strom při pronásledování kořisti. Neútočí na větší zvířata z krvežíznivosti, ale z vlastní ochrany a strachu. Loví veverky a zřídka je nechá uniknout. Pokud je odchována od mláděte, lze kunu snadno zkrotit.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *