Domácnost

Vše, co potřebujete vědět o bouřce

Bouřka, atmosférický jev, který kombinuje elektrické, optické a zvukové prvky, je poutavým a mocným přírodním děním. Vyskytuje se mezi oblaky nebo mezi oblaky a zemí a často je spojena s bouřovými oblaky. Tyto intenzivní bouře mohou přinést déšť, sníh, krupobití, blesky, hromy a dokonce i tornáda.

Od různých typů bourek a jejich životního cyklu po historické přínosy význačných osobností, jako jsou Aristotelés a Benjamin Franklin, budeme se vším pokrývat. Buďte s námi pro fascinující pohledy na to, jak hrom doprovází blesky, jak odhadnout vzdálenost bouřky a důležitost porozumění varováním před bouřkami, která vydává Český hydrometeorologický ústav.

Přidejte se ke mně na této cestě, jak rozplétáme tajemství bouřky a ponoříme se do poutavého světa bourek a blesků. Pojďme společně prozkoumat divy přírody!

Co je bouřka

Definice bouřky

Bouřka je soubor elektrických, optických a zvukových jevů, které se vyskytují mezi oblaky nebo mezi oblaky a zemí. Je spojena s cumulonimbusovými mraky a může produkovat déšť, sníh, kroupy, blesky, hromy a dokonce i tornáda. Bouřky se vyskytují v různých typech podle svého umístění, například frontální bouřky, ne-frontální bouřky a konvektivní bouřky.

Typy bouřek

Existuje několik typů bouřek, které se liší podle svého charakteru a vzniku. Frontální bouřky jsou spojeny se studenými nebo teplými frontami, které se střetávají a vytvářejí bouřkovou činnost. Ne-frontální bouřky se vyskytují mimo vliv front a jsou často spojeny s terénními nebo místními vlivy. Konvektivní bouřky jsou způsobeny vertikálním vzestupem teplého a vlhkého vzduchu, který vytváří bouřkové mraky.

Životní cyklus bouřkového mraku

Životní cyklus bouřkového mraku se skládá z několika fází. První fází je fáze kumulování, kdy se vytvářejí kumulové oblaky. Tyto oblaky rostou a stoupají do vyšších vrstev atmosféry. Poté následuje fáze dospělosti, kdy je bouřkový mrak na svém vrcholu. V této fázi dochází k nejintenzivnější bouřkové činnosti, včetně silného deště, blesků a hromů. Poslední fází je fáze rozpadu, kdy se bouřkový mrak postupně rozpadá a ustupuje.

Blesk je elektrický výboj, který vzniká uvnitř bouřkového mraku. Blesk je doprovázen zvukem hromu, který vzniká rychlým rozpínáním vzduchu zahřátého elektrickým výbojem. Zvuk hromu se šíří pomaleji než světelný blesk, takže ho slyšíme až po vidění blesku. Tímto rozdílem v čase je možné odhadnout vzdálenost bouřky.

Různí historičtí vědci a vynálezci, jako například Aristoteles, Benjamin Franklin, Prokop Diviš a Nikola Tesla, přispěli k pochopení a studiu bouřek a blesků. Bouřka je kombinací různých atmosférických jevů. Nejvhodnější podmínky pro vznik bouřek jsou teplé oblasti s vysokou vlhkostí. Bouřky jsou nejčastěji pozorovány během léta a na konci jara, kdy teploty začínají stoupat.

Bouřky jsou často doprovázeny silným deštěm, prudkými větry a kroupami. Vzdálenost bouřky je možné vypočítat měřením času mezi viditelným zábleskem blesku a slyšitelným hromem a následným vydělením třemi. Český hydrometeorologický ústav vydává varování při výskytu silných bouřek a poskytuje aktuální mapy blesků.

Během silných bouřek se nedoporučuje zbytečně vycházet ven. V případě nepředvídatelných bouřek je vhodné hledat úkryt v budovách s hromosvody. Vrcholky hor, vyvýšené oblasti, blízkost vody a poškozené budovy nejsou během bouřky bezpečná místa. Husté lesy nebo oblasti s nízkou vegetací jsou považovány za bezpečnější.

Během bouřky není doporučeno používat mobilní telefony ani jinou elektroniku venku. Bouřka může být nebezpečná a je důležité chránit se a zůstat v bezpečí. V minulosti došlo k silnému lijáku, který způsobil záplavy na ulici Komenského ve městě s 12 000 obyvateli, což zablokovalo dopravu. Bouřka také způsobila záplavy v obytné čtvrti na ulici Bílkova. Hasiči v regionu Boskovice zasahovali při 29 incidentech souvisejících s bouřkami, včetně odčerpávání vody zatopených oblastí. Voda zaplavila potravinový sklad a archiv Katastrálního úřadu.

Hasiči z profesionálních i dobrovolných jednotek se podíleli na zásahu. Byly také hlášeny převrácené stromy, přičemž první incidenty byly zaznamenány kolem 16:30. Hasiči reagovali na více než 60 incidentů v celém regionu od 16:30 do půlnoci, z toho 46 se odehrálo v oblasti Blanenska. Hasiči se zabývali odčerpáváním vody, odstraňováním stromů a větví a čištěním silnic a kanalizace. Během incidentů nebyly hlášeny žádná zranění.

Více informací o bouřkách najdete na seznamzpravy.cz.

Bouřka a její jevy

Bouřka je soubor elektrických, optických a zvukových jevů, které se vyskytují mezi mraky nebo mezi mraky a zemí. Je spojena s bouřkovými mraky cumulonimbus a může způsobovat déšť, sníh, krupobití, blesky, hromy a dokonce i tornáda. Existují různé druhy bouřek na základě jejich polohy, jako jsou frontální bouřky, ne-frontální bouřky a konvektivní bouřky. Životní cyklus mraku bouřky se skládá z fází kumulus, zralosti a rozkladu.

Hrom

Hrom je zvukový doprovod k blesku a je způsoben rychlým rozpínáním vzduchu zahřátého elektrickým výbojem. Rychlost zvuku je pomalejší než rychlost světla, takže hrom je slyšen po úderu blesku, což umožňuje pozorovatelům odhadnout vzdálenost bouřky.

Blesk

Blesk je elektrický výboj, který vzniká z mraků. Blesky jsou jedním z nejvýraznějších jevů při bouřce a jsou spojeny s výrazným světelným zábleskem.

Průtrž mračen

Průtrž mračen je jev, který je často spojen s bouřkou. Jedná se o intenzivní srážky, které mohou způsobit záplavy a lokální povodně.

Větry a kroupy

Bouřky jsou často doprovázeny silnými větry, které mohou mít různé rychlosti a směry. Kroupy jsou ledové kuličky, které se vytvoří v silných bouřkách a mohou způsobit škody na plodinách a majetku.

Historický význam bouřek a blesků

Bouřky a blesky mají dlouhou historii výzkumu a porozumění. Různé historické osobnosti, jako byli Aristoteles, Benjamin Franklin, Prokop Diviš a Nikola Tesla, přispěly k pochopení a studiu bouřek a blesků. Jejich výzkum a poznatky nám umožňují lépe rozumět těmto přírodním jevům a lépe se na ně připravit.

Citace zdroje

Měření bouřky

Bouřka je soubor elektrických, optických a zvukových jevů, které se vyskytují mezi mraky nebo mezi mraky a zemí. Jsou spojeny s kumulonimbusovými oblaky a mohou produkovat déšť, sníh, krupobití, blesky, hromy a dokonce i tornáda. Existují různé druhy bouřek na základě jejich polohy, jako jsou frontální bouřky, ne-frontální bouřky a konvektivní bouřky.

Výpočet vzdálenosti bouřky

Bouře mají několik charakteristických rysů, které umožňují měřit jejich vzdálenost. Jedním z nejběžnějších způsobů je výpočet vzdálenosti na základě času mezi viděním blesku a slyšením hromu. Protože rychlost zvuku je pomalejší než rychlost světla, hrom je slyšet až po blesku. Měřením této časové prodlevy a jejím vydělením třemi můžeme odhadnout vzdálenost bouřky.

Použití bleskové karty

Blesková karta je užitečným nástrojem pro měření bouřek. Jedná se o kartu s grafem, který ukazuje vzdálenost bouřky na základě času mezi viděním blesku a slyšením hromu. Stačí najít na grafu příslušný časový interval a podívat se na odpovídající vzdálenost bouřky. Bleskové karty jsou často k dispozici ve veřejných institucích, jako je Český hydrometeorologický ústav.

Varování a záznamy

Český hydrometeorologický ústav vydává varování při vysokém riziku silných bouřek a poskytuje aktuální mapy blesků. Tyto informace jsou důležité pro veřejnost, aby se mohla připravit na možné nebezpečí. Blesky a hromy jsou silné a nebezpečné jevy, a proto bychom se měli během bouřky zdržovat venku co nejméně.

Pro více informací o bouřkách a jejich měření můžete navštívit článek na stránce cs.wikipedia.org.

Chování při bouřce

Bouřka je soubor elektrických, optických a akustických jevů, které se vyskytují mezi mraky nebo mezi mraky a zemí[^1^]. Bouřky jsou spojeny s kumulonimbusovými mraky a mohou produkovat déšť, sníh, kroupy, blesky, hromy a dokonce i tornáda[^1^]. Existují různé typy bouřek založené na jejich poloze, jako jsou frontální bouřky, nefrontální bouřky a konvektivní bouřky[^1^].

Bezpečné chování během bouřky

Během bouřky je důležité dodržovat určitá bezpečnostní opatření. Prvním a nejdůležitějším pravidlem je zůstat v bezpečí uvnitř. V případě, že se ocitnete venku během bouřky, je nebezpečné zůstat na otevřených prostranstvích, na vrcholech kopců, poblíž vody nebo v poškozených budovách[^1^]. Místo toho byste měli hledat úkryt v bezpečných budovách s hromosvody[^1^]. Husté lesy nebo oblasti s nízkou vegetací jsou považovány za bezpečnější místa během bouřky[^1^].

Hledání úkrytu

Pokud se ocitnete venku během bouřky, měli byste okamžitě hledat úkryt. Bezpečné místo může být v budově, garáži nebo autě s uzavřenými okny[^1^]. Vyhněte se otevřeným prostorám a vysoce položeným místům. Pokud jste na venkově a nemáte k dispozici žádné budovy, hledejte přírodní úkryty, jako jsou jeskyně nebo příkopy[^1^].

Používání elektroniky

Během bouřky není bezpečné používat mobilní telefony nebo jinou elektroniku venku. Elektronická zařízení, jako jsou mobilní telefony a tabletové počítače, mohou přitahovat blesky a zvyšovat riziko zásahu elektrickým proudem[^1^]. Je lepší se vyvarovat používání elektroniky venku a počkat, až bouřka odejde. Pokud jste uvnitř budovy, měli byste také být opatrní při používání elektronických zařízení, která nejsou připojena k zemnícímu systému.

Bouřky mohou být nebezpečné a je důležité vědět, jak se chovat v takových situacích. Sledování varování Českého hydrometeorologického ústavu a využívání aktuálních map blesků může být užitečné pro získání informací o bouřkách v okolí[^1^]. Pamatujte, že bezpečnost vždy musí být na prvním místě.

Případy bouřky v minulosti

Záplavy a škody v regionech

Bouřky jsou přirozeným jevem, který se vyskytuje ve spojení s hromadnými oblaky zvanými cumulonimbusy. Tyto bouřkové mraky mohou produkovat různé atmosférické jevy, včetně deště, sněhu, kroup, blesků a hromů. V minulosti se v různých regionech České republiky vyskytly mnohé případy bouřek, které způsobily záplavy a škody.

Například v nedávné době došlo k silnému deštivému bouřkovému lijáku ve městě s 12 000 obyvateli, který způsobil záplavy na ulici Komenského a přerušil dopravu. Další záplavy byly zaznamenány na sídlišti na Bílkově ulici. Tyto povodně způsobily řadu problémů a vyžadovaly zásahy hasičů.

Intervence hasičů

Po bouřkách v regionech bylo nutné zasáhnout hasičskou jednotkou. V regionu Boskovice hasiči odpověděli na celkem 29 incidentů souvisejících s bouřkami, včetně čerpání vody z zaplavených oblastí. Voda zaplavila potravinový sklad a archiv Katastrálního úřadu. Intervence se účastnily jak profesionální, tak dobrovolnické jednotky hasičů.

Mezi další problémy patřilo i pád stromů, přičemž první incidenty byly zaznamenány kolem 16:30. Hasiči reagovali na více než 60 incidentů v celém regionu od 16:30 do půlnoci, přičemž 46 jich bylo v oblasti Blanenska. Hasiči se zabývali čerpáním vody, odstraňováním stromů a větví a čištěním silnic a kanalizace. Naštěstí se během těchto incidentů nikdo nezranil.

Bezpečnostní opatření

Bouřky jsou přírodním jevem, který může být nebezpečný. Pokud se blíží bouřka, je důležité přijmout některá bezpečnostní opatření. Během silných bouřek je nedoporučeno zbytečně chodit ven. Je vhodné hledat úkryt ve stavbách s bleskosvodem. Naopak je nebezpečné zůstávat na kopcích, vyvýšených místech, poblíž vody nebo v poškozených budovách.

Pro zvýšení bezpečnosti je také vhodné vyhledat husté lesy nebo oblasti s nízkou vegetací. Během bouřky není bezpečné používat mobilní telefony nebo jiná elektronická zařízení venku. Pokud se blíží bouřka, je dobré sledovat varování vydávaná Českým hydrometeorologickým ústavem a průběžně kontrolovat aktuální mapy blesků.

Bouřky jsou nevyzpytatelné a mohou přinést nejen dešťovou přeháňku, ale také silné větry, kroupy a přívalové deště. Důležité je být připraven a věnovat pozornost bezpečnostním opatřením, která snižují riziko úrazů a škod způsobených bouřkami.

Zdroj: Wikipedia: Bouřka

Praktické rady

Připravenost na bouřku

Bouřky jsou přírodní jev, který může být velmi intenzivní a někdy i nebezpečný. Připravenost na bouřku je klíčová pro ochranu sebe a svého majetku. Existuje několik důležitých opatření, která můžete přijmout, abyste minimalizovali riziko během bouřky.

 • Sledujte předpověď počasí a varování vydávaná Českým hydrometeorologickým ústavem. Mějte na paměti, že bouřky mohou být náhlé a neočekávané, proto je důležité být vždy připraven.
 • Zůstaňte ve vnitřních prostorách během bouřky. Vyhněte se zbytečnému pobytu venku, zejména na otevřených prostranstvích, jako jsou kopce či okolí vodních ploch.
 • Hledejte útočiště v bezpečných budovách s bleskojistkami. Blesky mají tendenci dopadat na vysoké objekty, jako jsou stromy, budovy bez bleskojistek nebo osamocené věže. Vyhněte se těmto rizikovým oblastem.
 • Zatáhněte závěsy nebo žaluzie a držte se od oken během bouřky. Sklo může být při bleskových výbojích nebezpečné, proto je lepší se od něj držet na bezpečné vzdálenosti.
 • Nepoužívejte během bouřky venku mobilní telefony nebo jiná elektronická zařízení. Tyto zařízení mohou přitahovat blesky a zvyšovat riziko úrazu.
 • Pokud jste venku a nemáte možnost se dostat do bezpečí, hledejte nízkou vegetaci nebo husté lesy. Tyto oblasti mohou poskytnout určitou ochranu před přímým úderem blesku.
 • V případě, že jste na vodě, okamžitě vyhledejte pobřeží a opusťte vodní plochu. Vodní prostředí je extrémně nebezpečné během bouřky.

Bezpečné oblasti během bouřky

Během bouřky je důležité vědět, jaké oblasti jsou bezpečné a kterých byste se měli vyvarovat. Zde je seznam některých bezpečných a rizikových oblastí během bouřky:

Bezpečné oblasti:

 • Vnitřní prostory budov s bleskojistkami: Bezpečné oblasti zahrnují budovy, které jsou vybaveny bleskojistkami. Tyto jistky přivádějí elektrický náboj z blesku do země, minimalizujíce riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Husté lesy a oblasti s nízkou vegetací: Lesy a oblasti s nízkou vegetací mohou poskytnout určitou ochranu před přímým úderem blesku. Vyhněte se však samotným stromům a vyčnívajícím objektům.
 • Vozidla s kovovou karoserií: Pokud jste venku a není v dosahu žádná bezpečná budova, může být vozidlo s kovovou karoserií dočasným útočištěm. Kovová karoserie umožňuje, aby elektrický náboj z blesku proudil kolem vozidla a minimalizoval tak riziko úrazu.

Rizikové oblasti:

 • Otevřená prostranství, kopce a vyvýšená místa: Během bouřky je nebezpečné zůstávat na otevřených prostranstvích a vyvýšených místech, jako jsou kopce. Tyto oblasti přitahují blesky a zvyšují riziko úrazu.
 • Vodní plochy: Pokud se nacházíte na vodě během bouřky, okamžitě vyhledejte pobřeží a opusťte vodní prostředí. Vodní plochy jsou extrémně nebezpečné během bouřky a zvyšují riziko úrazu bleskem.
 • Poškozené budovy a konstrukce: Poškozené budovy a konstrukce mohou být nebezpečné během bouřky, protože jejich stabilita může být oslabena. Vyhněte se těmto oblastem a hledejte bezpečnější místa.

Během bouřky je nejlepší držet se v bezpečí a minimalizovat riziko úrazu. Sledujte předpověď počasí, vyhledejte bezpečné oblasti a nepodceňujte sílu přírody.

Závěr

Důležitost pochopení a respektování bouřek

Bouřky jsou fascinující a zároveň nebezpečné přírodní jevy, které si zaslouží naši pozornost a respekt. Pochopení jejich vzniku a průběhu nám může pomoci minimalizovat rizika spojená s nimi. V tomto článku jsme se podívali na různé aspekty bouřek, od jejich definice až po dopady, které mohou mít na naše životy.

Bouřka je soubor elektrických, optických a zvukových jevů, které se vyskytují mezi mraky nebo mezi mraky a zemí. Jsou spojeny s bouřkovými mraky a mohou produkovat déšť, sníh, krupobití, blesky, hromy a dokonce i tornáda. Existují různé typy bouřek na základě jejich polohy, jako jsou frontální bouřky, nefrontální bouřky a konvektivní bouřky.

Životní cyklus bouřkového mraku se skládá z fází kumulusu, zralosti a rozkladu. Hrom je zvukovým doprovodem k blesku a vzniká rychlým rozpínáním vzduchu zahřátého elektrickým výbojem. Kvůli pomalejší rychlosti zvuku oproti rychlosti světla slyšíme hrom až po úderu blesku, což nám umožňuje odhadnout vzdálenost bouřky.

Různí historičtí vědci, jako například Aristoteles, Benjamin Franklin, Prokop Diviš a Nikola Tesla, přispěli k pochopení a studiu bouřek a blesků. Bouřka je kombinací různých atmosférických jevů. Nejvhodnější podmínky pro vznik bouřky jsou v horkých oblastech s vysokou vlhkostí. Bouřky jsou nejčastěji pozorovány během léta a na konci jara, kdy teploty začínají stoupat.

Sluneční paprsky zahřívají atmosférickou vrstvu, což způsobuje vzestup teplého a vlhkého vzduchu, který postupně ochlazuje, tvoří vodní páru a přeměňuje ji na kapky, jež vytvářejí mraky. Pro vznik bouřky musí být vytvořen bouřkový mrak. Bouřky jsou často doprovázeny hromem a blesky, které lze použít k určení vzdálenosti bouřky. Blesk je elektrický výboj, který vzniká z mraků.

Další běžné jevy během bouřek zahrnují silný déšť, prudké větry a krupobití. Vzdálenost bouřky lze vypočítat měřením času mezi viditelným bleskem a slyšitelným hromem a jejím vydělením třemi.

Český hydrometeorologický ústav vydává varování při hrozbě silných bouřek a poskytuje aktuální mapy blesků. Při silných bouřkách není doporučeno zbytečně vycházet ven. V případě neočekávaných bouřek se doporučuje hledat útočiště v budovách se železnými vodiči.

V bezpečí nejsme na kopcích, ve vyvýšených oblastech, poblíž vody ani v poškozených budovách. Husté lesy nebo oblasti s nízkou vegetací jsou považovány za bezpečnější. Během bouřky není doporučeno používat mobilní telefony nebo jinou elektroniku venku.

Bouřka nedávno zasáhla město Boskovice, což způsobilo záplavy na ulici Komenského a v obytné čtvrti na Bílkově ulici. Hasiči z regionu Boskovice reagovali na 29 incidentů souvisejících s bouřkami, včetně čerpání vody z zatopených oblastí. Voda zaplavila potravinový sklad a archiv katastrálního úřadu. Do akce se zapojili profesionální i dobrovolní hasiči.

Byly také hlášeny padlé stromy, přičemž první incidenty byly zaznamenány kolem 16:30 hodin. Hasiči reagovali na více než 60 incidentů v celém regionu od 16:30 hodin do půlnoci, z toho 46 se odehrálo v oblasti Blanenska. Hasiči se zabývali čerpáním vody, odstraňováním stromů a větví a čištěním silnic a kanalizací. Během incidentů nebyly hlášeny žádné zranění.

Odkaz na zdroj informací

Co je bouřka?

Bouřka je soubor elektrických, optických a akustických jevů, které se vyskytují mezi oblaky nebo mezi oblaky a zemí.

Jaké je spojení bouřek s cumulonimbusovými mraky?

Bouřky jsou spojené s cumulonimbusovými mraky a mohou produkovat déšť, sníh, kroupy, blesky, hromy a dokonce i tornáda.

Jaké jsou různé typy bouřek?

Existují různé typy bouřek v závislosti na jejich umístění, jako jsou frontální bouřky, nefrontální bouřky a konvektivní bouřky.

Jaký je životní cyklus bouřkového mraku?

Životní cyklus bouřkového mraku se skládá z fází kumulonimbusu, dospělosti a úpadku.

Co je hrom?

Hrom je zvukový doprovod k blesku a je způsoben rychlým rozpínáním vzduchu zahřátého elektrickým výbojem.

Proč se hrom slyší až po blesku?

Rychlost zvuku je pomalejší než rychlost světla, takže hrom je slyšen až po úderu blesku, což umožňuje pozorovatelům odhadnout vzdálenost bouřky.

Které historické osobnosti přispěly k pochopení a studiu bouřek a blesků?

Mezi historické osobnosti, které přispěly k pochopení a studiu bouřek a blesků, patří Aristotelés, Benjamin Franklin, Prokop Diviš a Nikola Tesla.

Co je bouřka?

Bouřka je kombinace různých atmosférických jevů.

Jaké jsou nejvhodnější podmínky pro vznik bouřek?

Nejvhodnější podmínky pro vznik bouřek jsou teplé oblasti s vysokou vlhkostí.

Kdy se nejčastěji pozorují bouřky?

Bouřky se nejčastěji pozorují během léta a na konci jara, kdy teploty začínají stoupat.

Jak vznikají bouřky?

Sluneční paprsky zahřívají atmosférickou vrstvu, což způsobuje vzestup teplého a vlhkého vzduchu, který postupně ochlazuje a vytváří vodní páru, která se mění na kapky a vytváří oblaka.

Jak se vytvoří bouřkový mrak?

Pro vytvoření bouřkového mraku musí vzniknout kumulonimbusový mrak.

Jaké je doprovodné jevy během bouřek?

Bouřky jsou často doprovázeny hromy a blesky, které lze použít k určení vzdálenosti bouřky. Další běžné jevy během bouřek zahrnují silný déšť, prudké větry a kroupy.

Jak se vypočítá vzdálenost bouřky?

Vzdálenost bouřky lze vypočítat měřením času mezi viděním blesku a slyšením hromu a jejím vydělením třemi.

Jaké jsou varování vydávaná Českým hydrometeorologickým ústavem během rizika silných bouřek?

Český hydrometeorologický ústav vydává varování během rizika silných bouřek a poskytuje aktuální mapy blesků.

Co se doporučuje dělat během silných bouřek?

Během silných bouřek se nedoporučuje zbytečně vycházet ven. V případě neočekávaných bouřek se doporučuje hledat úkryt v budovách s hromosvody.

Kde není bezpečné být během bouřky?

Během bouřky není bezpečné být na kopcích, vyvýšených oblastech, poblíž vody nebo v poškozených budovách. Husté lesy nebo oblasti s nízkou vegetací jsou považovány za bezpečnější.

Je bezpečné používat mobilní telefony nebo jinou elektroniku venku během bouřky?

Není doporučeno používat mobilní telefony nebo jinou elektroniku venku během bouřky.

Jaké incidenty byly zaznamenány během bouřek?

Silný dešťový příval způsobil zaplavení ulice Komenského v městě s 12 000 obyvateli, což zablokovalo dopravu. Bouřka také způsobila zaplavení v obytné zástavbě na ulici Bílkova. Hasiči v regionu Boskovice reagovali na 29 incidentů souvisejících s bouřkami, včetně čerpání vody z zaplavených oblastí. Voda zaplavila potravinový sklad a archiv Katastrálního úřadu. Na odpovědi se podíleli hasiči z profesionálních i dobrovolnických jednotek. Byly také hlášeny padlé stromy, přičemž první incidenty byly zaznamenány kolem 16:30 hod. Hasiči reagovali na více než 60 incidentů v celém regionu od 16:30 hod. do půlnoci, přičemž 46 z nich se odehrálo v oblasti Blanenska. Hasiči se zabývali čerpáním vody, odstraňováním stromů a větví a čištěním silnic a kanalizací. Během incidentů nebyly hlášeny žádné zranění.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *